Aflevering toelating tot begraven

De toelating tot begraven kan ten vroegste vierentwintig uur na de vaststelling van het overlijden worden afgegeven.

Er moet altijd eerst nagegaan worden of er geen laatste wilsbeschikking bestaat.

De begrafenisondernemer regelt in de meeste gevallen de aangifte van overlijden. Dit kan echter ook door de familie gebeuren.

Zie ook aangifte van overlijden

Laatst gewijzigd op: 19/11/09

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be