Afleveren toelating tot crematie

Om een overledene te cremeren moet er toestemming zijn van de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

Er moet wel nagegaan worden of de overledene geen laatste wilsbeschikking opgesteld heeft die crematie uitsluit. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit.

In het andere geval meldt men zich bij de dienst burgerlijke stand met de hieronder vermelde documenten :

  • Een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, met aanduiding dat het gaat over een natuurlijk, niet gewelddadig of verdacht overlijden en dat het lichaam niet voorzien is van een pacemaker.
  • Als betrokkene hier niet gedomicilieerd is, is  een laatste wilsbeschikking vereist.

Wanneer een natuurlijk overlijden is vastgesteld, is er een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.

Bij vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is een toelating tot crematie van de procureur des Konings nodig.

Laatst gewijzigd op: 12/10/11

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be