Aangifte van overlijden

Een overlijden moet gemeld worden op de dienst Burgerlijke stand van het gemeentebestuur van de plaats van overlijden.

Volgende documenten zijn vereist:

  •  het overlijdensattest, afgeleverd door de behandelende geneesheer
  •  het trouwboekje van de overledene (indien hij/zij ongehuwd was, het trouwboekje van de ouders)
  •  de identiteitskaart van de overledene
  •  eventueel het rijbewijs van de overledene

Voor personen, ingeschreven in een andere gemeente, maar in Laarne overleden, moet een attest van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling voorgelegd worden.

Dit attest wordt afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene.

Laatst gewijzigd op: 20/01/10

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be