Aangifte van huwelijk

Om de huwelijksdatum vast te leggen kan men vanaf  6 maand vóór de gekozen datum contact opnemen met de dienst Burgerzaken. Datum en uur worden dan vastgelegd.

De dienst Burgerzaken vraagt de nodige stukken aan. Documenten in het buitenland opgemaakt , moeten door betrokkene zelf worden aangevraagd en voorzien zijn van de nodige legalisaties en/of vertalingen.

In verband hiermee kan men best inlichtingen vragen op de dienst Burgerlijke stand.

Eens de stukken binnen, wordt u uitgenodigd om persoonlijk aangifte van het huwelijk te komen doen.

Volgende documenten zijn vereist:

Zoals hierboven vermeld, worden de stukken aangevraagd door de dienst Burgerzaken.

Het gaat hier om de volgende stukken:

  •  Afschrift van de geboorteakte; getuigschrift van woonst  en nationaliteit voor huwelijk; eventueel een uittreksel van een akte waarbij de ontbinding van een vorig huwelijk wordt vastgesteld.
  •  Voor personen van vreemde nationaliteit een certificat de coûtume (zelf mee te brengen)
  •  Iedere aangever moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart

Laatst gewijzigd op: 21/09/18

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be