Huwelijk en samenwonen

Huwelijk

Het huwelijk kan voltrokken worden in de woonplaats van de bruid of van de bruidegom.

De aangifte mag gebeuren maximum 6 maand voor en moet minimum 14 dagen voor het huwelijk gebeuren op de gemeente waar men wil huwen.

Het is de ambtenaar van de burgerlijke stand die de aangifte ontvangen heeft die het huwelijk zal voltrekken.

Samenwonen

Burgers die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een gezamenlijke verklaring af te leggen bij de dienst bevolking van hun woonplaats. Deze verklaring wordt ingeschreven in het bevolkingsregister en men kan een uittreksel bekomen.

De voorwaarden zijn: ongehuwd en handelingsbekwaam zijn en niet verbonden zijn door een andere wettelijke samenwoning.

Op afspraak?

Voor een huwelijksaangifte wordt steeds op afspraak gewerkt. Ook voor een wettelijke samenwoonst is het beter om op afspraak te werken. Zo vermijdt u wachttijden op drukke momenten. Voor een afspraak mag u steeds contact opnemen met de dienst Burgerzaken (09/365.46.05 - burgerzaken@laarne.be)

Laatst gewijzigd op: 21/09/18