Naamkeuze

Sinds juni 2014 hebben ouders het keuzerecht inzake naamgeving (familienaam) van hun kinderen. De ouders kunnen kiezen uit:
- vadersnaam of moedersnaam
- dubbele naam: combinatie van vaders- en moedersnaam in vrij te kiezen volgorde

Opgelet: deze naamskeuze is éénnmalig en onherroepelijk. De keuze die gemaakt wordt bij de eerstgeborene zal automatisch van toepassing zijn op alle volgende kinderen.

Wij adviseren toekomstige ouders van een eerste kindje om steeds  deze verklaring in te vullen en deze samen met een kopie van de identiteitskaarten mee te nemen bij de aangifte van geboorte van het kind.

geboorteaangifteDe ondervinding toont aan dat de meeste ouders de naam van de vader aanhouden als keuze, maar ook dat is een keuze die geldt voor alle volgende kinderen. Vandaar dat veel steden en gemeenten de voorlegging van dit document vragen bij aangifte.

Wie twijfelt en/of meer inlichtingen wil in verband met deze nieuwe wetswijziging, kan zich wenden tot de burgerlijke stand van de dienst Burgerzaken.

Laatst gewijzigd op: 21/09/18

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be