Adoptie

Er bestaan twee soorten adoptie:

  • De volle adoptie

Deze vorm van adoptie verleent aan de geadopteerde en zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en plichten, als wanneer hij/zij zou geboren zijn uit degenen die hem ten volle hebben geadopteerd.

  • De gewone adoptie

Bij deze vorm van adoptie wordt de juridische band behouden tussen de geadopteerde en zijn oorspronkelijke ouders .

Er wordt enkel een band gecreëerd tussen de geadopteerde en zijn adoptieouders.

Een adoptieakte wordt opgesteld door de vrederechter van de woonplaats van de adoptant of door een notaris.  De rechtbank zet deze akte om in een vonnis en maakt deze over aan de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van de geadopteerde.

Het vonnis wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand.

Meer informatie:

Website Kind & Gezin

Voor inlichtingen in verband met buitenlandse adoptie:

De Federale Centrale Autoriteit

Dienst Internationale Adopties

Waterloolaan    115

1000              Brussel.

Tel. 02/542 71 61

Fax 02/542 70 56

Website Dienst Internationale Adopties

Laatst gewijzigd op: 4/03/10

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be