Geboorte

De geboorte van een kind wordt aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het geboren is.

Deze aangifte moet gebeuren door de wettelijke ouders van het kind, d.w.z. door:

  • de moeder en/of
  • de vader, als het om een gehuwd koppel gaat, of als de vader het kind al heeft erkend voor de geboorte

Een kind kan ook erkend worden bij de aangifte van de geboorte, in dat geval moeten de beide ouders aanwezig zijn.

De aangifte van geboorte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling. Is de laatste dag een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de volgende werkdag.

Is de geboorte niet aangegeven binnen de vastgestelde termijn dan moet een andere procedure gevolgd worden.

Meer inlichtingen zijn te bekomen op de dienst Burgerzaken.

Laatst gewijzigd op: 8/05/14