Wettiging van handtekening

  • enkel voor personen welke in de gemeente wonen;
  • de handtekening dient geplaatst in tegenwoordigheid van de burgemeester of de daartoe gemachtigde ambtenaar; 
  • wanneer de persoon zich onmogelijk kan aanbieden is de voorlegging verplicht van de identiteitskaart zodat een vergelijking van de handtekening met deze op het voor legalisatie voorgelegde bescheid mogelijk is.

Kostprijs per te wettigen handtekening: gratis

Laatst gewijzigd op: 7/05/14

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be