Afschrift akten Burgerlijke Stand

De dienst Burgerzaken levert volgende uittreksels en afschriften af:

  • afschrift van de geboorteakte als je in Laarne of Kalken geboren bent
  • afschrift van de huwelijksakte als je in Laarne of Kalken gehuwd bent
  • afschrift van de overlijdensakte als de persoon in Laarne overleden is of zijn laatste woonplaats in Laarne had
  • afschrift van de echtscheidingsakte als je in Laarne of Kalken gehuwd was
  • internationaal uittreksel uit de geboorteakte
  • internationaal uittreksel uit de huwelijksakte
  • internationaal uittreksel uit de overlijdensakte

Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst weergeven.

Je kan alleen uittreksels en afschriften bekomen van jezelf.

Dit kan via het Digitaal Loket Burgerzaken, via mail of aan het loket.

Laatst gewijzigd op: 19/11/18

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be