Verklaring van wettelijke samenwoning

Wat?

Het wettelijke samenlevingscontract werd ingevoerd bij de wet van 23 november 1998. Onder “wettelijke samenwoning” wordt verstaan : de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig artikel 1476 BW. Deze wet gaat dus uit voor elk type relatie tussen twee personen, ongeacht de gevoels- of familiale band. M.a.w : ook ouders en kinderen of broers en zussen die samenwonen kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen.

Voor wie?

Wettelijke samenwoning staat open voor alle samenwonenden, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap

Voorwaarden?

Beide contractanten moeten

1e ongehuwd zijn en niet gebonden door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning.

2e ze moeten juridisch bekwaam zijn om contracten af te sluiten (bekwaam zijn betekent in de eerste plaats dat zij meerderjarig moeten zijn).

3e zij moeten op eenzelfde adres ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

4e Op de hoogte zijn van art.1475/1479 (B.W)

Wat te doen?

Een gemeenschappelijke verklaring dient te worden afgelegd bij de dienst burgerzaken.
De verklaring van de wettelijke samenwoonst wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en er wordt een ontvangstbewijs van de aangifte afgegeven.

Tip: maak op voorhand een afpsraak (telefonisch (09/365.46.05 of via mail), zo vermijdt u wachttijden op drukke momenten.

Wat nodig?

Beide partijen moeten aanwezig zijn en in het bezit zijn van de identiteitskaart.

Indien er een contract werd opgemaakt bij een notaris (o.a. over de regeling van de goederen) kan dit eveneens meegebracht worden om te registreren. (doch geen verplichting).

Kost?

gratis

Laatst gewijzigd op: 25/09/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be