Verklaring betreffende euthanasie

Wat?

U wenst een wilsverklaring te laten registreren inzake euthanasie

Voor wie?

Men moet meerderjarig zijn om een verklaring te kunnen afleggen.

Voorwaarden?

Vrije en bewuste keuze die om de 5 jaar moet herhaald worden

Wat te doen?

De verzoeker vult zijn /haar persoonlijke gegevens in en zoekt 2 meerderjarige getuigen waarvan minstens  één geen materieel belang heeft bij het overlijden.

De gegevens van de getuigen worden ingevuld en door elk ondertekend.
Er kan één (of meerdere) vertrouwensperso(o)n(en) aangeduid worden. Nadat alle formaliteiten vervuld zijn kan de verzoeker de wilsverklaring laten registreren op de bevolkingsdienst tegen een ontvangstmelding

Wat nodig?

Formulieren kunnen via website uitgeprint of op de bevolkingsdienst afgehaald worden.
Twee getuigen en eventueel vertrouwensperso(o)n(en).
Kopieën van de identiteitskaart van alle betrokken personen

Kost?

geen

Link:

Federale Overheid Volksgezondheid

Laatst gewijzigd op: 12/10/11

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be