Verklaring afstand lichaam aan de wetenschap

Wat?

U wenst een verklaring af te leggen  van  uw wilsuitdrukking inzake terbeschikkingstelling  van uw lichaam aan de wetenschap.  

Voor wie?

Voor uzelf of minderjarigen waarvan u de wettelijke vertegenwoordiger bent (ouder of voogd)

Voorwaarden?

Persoonlijke vrijwillige verklaring

Wat te doen?

Persoonlijk aanmelden op de bevolkingsdienst

De verklaring wordt opgemaakt ,ondertekend en geregistreerd tegen een ontvangstbevestiging

Wat nodig?

identiteitskaart

Kost?

geen

Nuttige adressen

Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie
Campus UZ Gent B3, 4de verdieping
De Pintelaan 185
9000 Gent
Tel. 09/332.51.92 of 09/264.53.07
www.lichaamsafstand.ugent.be

Vrije Universiteit Brussel
Faculteit geneeskunde en Farmacie
ARTE
Laarbeeklaan 103
1090 Brussel
Tel. 02/477.43.17
arte@vub.be
www.artevub.be

Universiteit Antwerpen
Laboratorium voor anatomie en embryologie van de mens
www.ua.ac.be/lichaamsafstand

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be