Verklaring afstand organen

Wat?

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonachtig is op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig. Dit noemt men stilzwijgende toestemming. Dit betekent dat iedereen, die zich niet vooraf verzet, bereid is organen af te staan na zijn of haar dood.

Hiertegen kunt u verzet aantekenen. Het verzet wordt dan via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.

U kunt ook uitdrukkelijke toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. In dit geval kunnen familieleden zich niet meer verzetten en een wegname verhinderen waarmee de overledene had ingestemd.

Deze beslissing kan op elk moment herzien worden.

Voor wie?

Voor uzelf of minderjarigen waarvan u de wettelijke vertegenwoordiger bent (ouder of voogd)

Voorwaarden?

Persoonlijke vrijwillige verklaring

Wat te doen?

Persoonlijk aanmelden op de bevolkingsdienst

De verklaring wordt opgemaakt ,ondertekend en geregistreerd tegen een ontvangstbevestiging

Wat nodig?

identiteitskaart

Kost?

geen

Informatie

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Laatst gewijzigd op: 25/09/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be