Slachtbewijs

Vanaf 1 december 2004 werd een nieuwe regeling ingevoerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Alle gegevens over de slachtingen (de aangever, de eigenaar, het dier, het vlees, de keuringsresultaten) worden verzameld in een centrale databank (Beltrace).

Particulieren die een dier willen slachten moeten zich éénmaal identificeren en registreren bij het gemeentebestuur. Zij krijgen dan een registratienummer van het FAVV dat bij elke toekomstige slachting moet gebruikt worden.

De slachtingen die in een slachthuis gebeuren moeten dus niet meer aangegeven worden bij het gemeentebestuur. Men moet zich met het registratienummer rechtstreeks wenden tot het slachthuis.

Voor een particuliere slachting die buiten het slachthuis gebeurt, moet de eigenaar een slachtaangifte doen bij de gemeente. Deze is 8 dagen geldig en moet minstens 2 werkdagen op voorhand gebeuren. Bij deze aangifte moet de aangever in het bezit zijn van zijn registratienummer en het beslagnummer van het bedrijf waar het dier gehouden werd. Voor een particuliere slachting in het slachthuis zal de aangifte bij aankomst in het slachthuis gebeuren. Dezelfde gegevens moeten medegedeeld worden.

Voor particuliere slachtingen van gevogelte, konijnen en klein wild buiten een slachthuis is er geen aangifteplicht en moet er dus geen registratienummer aangevraagd worden.

Rituele slachtingen moeten steeds plaatsvinden in een erkend slachthuis. In gemeenten die niet beschikken over een slachthuis kunnen de slachtingen doorgaan op een tijdelijke slachtplaats. Bepaalde inrichtingen kunnen tijdelijk, nl. beperkt tot de periode van het offerfeest, erkend worden als slachthuis. Hiertoe moet een aanvraag voor erkenning ingediend worden bij het FAVV en dit ten laatste 2 weken vóór het offerfeest.

Laatst gewijzigd op: 11/01/10

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be