Rijksregisternummer

Het Belgisch rijksregister is een databank met bevolkingsgegevens over elke burger.

Het register wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, maar de gegevens worden aangeleverd door de bevolkingsadministratie van de gemeenten. Het wordt voornamelijk gebruikt om natuurlijke personen te identificeren.

Bij de geboorte wordt elke Belg een uniek rijksregisternummer toegekend waarmee een aantal administratieve gegevens in het rijksregister terug te vinden zijn (domicilie, burgerlijke stand, nationaliteit, ....). Het staat vermeld op de identiteitskaart en op de SIS-kaart. De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waakt erover dat alleen bevoegden (een gedeelte van) de informatie kunnen raadplegen.

Door de koppeling van het rijksregisternummer aan de electronische identiteitskaart kan men snel een persoon identificeren. Zo wordt bijvoorbeeld het aanmelden op een chatbox veiliger, omdat men kan zien dat de correspondent werkelijk onder zijn eigen naam aanmeldt

Laatst gewijzigd op: 7/05/14

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be