Militie

Een militiegetuigschrift (model 33) is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Hoewel de dienstplicht sedert 1994 is afgeschaft, kan men nog militiegetuigschriften in verband met vroegere militaire verplichtingen en de militaire toestand (onbepaald verlof, definitief verlof ...) aanvragen. Sinds de dienstplicht is opgeschort, hoeven de meeste mannen geen militiegetuigschrift meer te krijgen. Ben je in 1993 of later afgestudeerd, dan heb je dit bewijs niet meer nodig.

Voor het pensioen:
Indien een militiegetuigschrift gevraagd wordt voor het pensioen, wordt er eigenlijk gevraagd naar een stamboekuittreksel. Dit kan je aanvragen via het online contactformulier of per brief aan:

FOD Defensie
Algemene Directie HR
Divisie Administratieve expertise
Centrale Dienst v/h stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

Tel. : 0800.333.48

Gelieve bij de je aanvraag je naam, je voornamen, geboortedatum en je adres te vermelden zodat het stamboekuittreksel kan opgestuurd worden.

Laatst gewijzigd op: 25/09/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be