Eensluidend verklaren van documenten

Een kopie voor eensluidend verklaren betekent het aanbrengen van een stempel dat aangeeft dat de kopie identiek is aan het originele document.
De procedure om een document eensluidend te verklaren is sinds 1 april 2004 in veel gevallen afgeschaft.

Voor onder meer de federale en gewestelijke overheden van ons land volstaat sindsdien een goed leesbare kopie.

Toch staat het instanties - vooral buitenlandse overheden maar ook nog enkele private instellingen – vrij om de burger te vragen een document voor te leggen dat eensluidend is verklaard.

Indien je zelf een kopie gemaakt hebt zal deze nauwkeurig vergeleken worden met het originele document.

In het andere geval zal er een kopie gemaakt worden. 

Meer informatie:

Dienst Administratieve vereenvoudiging 

Laatst gewijzigd op: 1/08/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be