Uittreksel uit het strafregister (voorheen attest van goed gedrag en zeden)

Surf zeker eens naar ons vernieuwde Digitaal Loket.
Indien u zich aanmeldt met uw elektronische identiteitskaart of it'sme heeft u in de meeste gevallen binnen enkele seconden uw gevraagd attest voorzien van de nodige handtekeningen.Indien u zich op een andere manier (vb. token) aanmeldt wordt uw aanvraag binnen één werkdag behandeld en u krijgt het document via mail. U hoeft zich dus niet meer te verplaatsen naar het gemeentehuis!Voor het uittreksel strafregister kan u ook nog altijd terecht aan het loket van dienst Burgerzaken.

Kostprijs: gratis.

Laatst gewijzigd op: 25/09/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be