Uittreksel uit het bevolkingsregister

Attesten/getuigschriften nodig?

Surf zeker eens naar ons vernieuwde Digitaal Loket.
Indien u zich aanmeldt met uw elektronische identiteitskaart of it'sme heeft u reeds binnen enkele seconden uw gevraagd attest voorzien van de nodige handtekeningen.Indien u zich op een andere manier (vb. token) aanmeldt wordt uw aanvraag binnen één werkdag behandeld en u krijgt het document via mail. U hoeft zich dus niet meer te verplaatsen naar het gemeentehuis!

Volgende attesten kunnen aangevraagd worden:

- Attest van woonst

- Attest van verblijf voor een huwelijk

- Attest van adressenhistoriek in de gemeente

- Attest van volledige adressenhistoriek

- Attest van nationaliteit

- Attest van verblijf en nationaliteit

- Attest van wettelijke samenwoonst

- Attest samenstelling gezin

- Attest van leven

- Attest wijze van teraardebestelling (uitgestelde aflevering)

- Uittreksel bevolkingsregister

Uiteraard kan u voor bovenvermelde attesten ook nog altijd terecht aan het loket van dienst Burgerzaken.

Kostprijs: gratis.

Laatst gewijzigd op: 25/09/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be