Registratie attest poliomyelitis / polio

Bij de geboorte hebt u een attest meegekregen dat door de dokter of bij de raadpleging van Kind en Gezin ingevuld kan worden.

Daarop moeten minstens 3 (liefst 4) data voorkomen van de inspuitingen. Het document moet ondertekend zijn door de geneesheer.
Hebt u dit attest niet meer, dan mag de arts ook een eigen document opstellen waaruit de inenting blijkt.
Het moet binnengebracht worden bij onze dienst bevolking zodra de inenting gebeurd is en uiterlijk op het moment dat het kind 18 maanden oud is.
Er kunnen medische redenen zijn om de inenting niet te doen. Dan levert de dokter u hierover een attest af dat u binnenbrengt op onze dienst bevolking.
Indien u uw inentingsbewijs niet tijdig inlevert, zal u een herinnering krijgen.

Daarna wordt de provinciale gezondheidsinspectie ingelicht die een P.V. kan laten opstellen.

Laatst gewijzigd op: 11/01/12

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be