Voorlopig rijbewijs

Voorlopig rijbewijs model 18

Wat?

Voorlopig rijbewijs met minstens 20 uren rijschool dat 18 maanden geldig is

Voor wie?

 • geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie B (auto)
 • wenst voorlopig rijbewijs zonder begeleiders

Voorwaarden

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingregister of het wachtregister en in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument
 • min 18 jaar
 • theoretisch examen geslaagd sinds minder dan 3 jaar
 • minstens 20 praktische lesuren in een erkende rijschool
 • in het bezit zijn van een bekwaamheidsattest afgeleverd door een erkende rijschool

Procedure / Wat te doen?

U komt met de aanvraag om een voorlopig rijbewijs, uw bekwaamheidsattest van de rijschool en uw identiteitskaart persoonlijk langs. Indien de foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is, vragen wij een recente pasfoto mee te brengen. De betaling gebeurt vooraf en bij voorkeur met bancontact.
Hou er rekening met een leveringstermijn van 5 werkdagen.

Wat nodig?

 • Aanvraagformulier voorlopig rijbewijs
 • Bekwaamheidsattest rijschool
 • Identiteitskaart
 • Indien nodig 1 recente pasfoto (fotocabine ter beschikking in de inkomhal van het gemeentehuis)

Kost?

25 euro (bij voorkeur te betalen met bancontact)

Voorlopig rijbewijs model 36

Wat?

Voorlopig rijbewijs zonder rijschool en met begeleider(s) dat 36 maanden geldig is

Voor wie?

 • geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie B (auto)
 • wenst voorlopig rijbewijs met begeleider(s)

Voorwaarden

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingregister of het wachtregister.
 • in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument
 • min 17 jaar
 • theoretisch examen geslaagd sinds minder dan 3 jaar

Procedure / Wat te doen?

U komt met de aanvraag om een voorlopig rijbewijs en uw identiteitskaart. Indien uw foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is, vragen we een recente pasfoto mee te brengen. De betaling gebeurt vooraf.
Hou rekening met een leveringstermijn van 5 werkende dagen.

Wat nodig?

 • Aanvraagformulier voorlopig rijbewijs voorzien van 2 begeleiders en getekend door die begeleiders. Indien een begeleider niet ingeschreven is in onze gemeente moet u met dit document eerst langs gaan op de dienst rijbewijzen van de gemeente waar uw begeleider is ingeschreven.
 • Identiteitskaart 
 • Indien nodig 1 recente pasfoto (fotocabine ter beschikking in de inkomhal van het gemeentehuis)

Kost?

25 euro (bij voorkeur te betalen met bancontact)

Voorlopig rijbewijs model 3 voor de categorie BE

Wat?

Voorlopig rijbewijs zonder rijschool en met begeleider(s) dat 36 maanden geldig is;

Voor wie?

 • geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie B (auto)
 • wenst voorlopig rijbewijs met begeleider(s)

Voorwaarden

 •  ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingregister of het wachtregister.
 • In het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument
 • min 17 jaar
 • theoretisch examen geslaagd sinds minder dan 3 jaar

Procedure / Wat te doen?

U komt met de aanvraag om een voorlopig rijbewijs en uw identiteitskaart. Indien uw foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is, vragen we een recente pasfoto mee te brengen. De betaling gebeurt vooraf. Hou rekening met een leveringstermijn van 5 werkende dagen.

Wat nodig?

 • Aanvraagformulier voorlopig rijbewijs voorzien van 2 begeleiders en getekend door die begeleiders. Indien een begeleider niet ingeschreven is in onze gemeente moet u met dit document eerst langs gaan op de dienst rijbewijzen van de gemeente waar uw begeleider is ingeschreven.
 • Identiteitskaart
 • Indien nodig 1 recente pasfoto (fotocabine ter beschikking in de inkomhal van het gemeentehuis)

Kost?

 25 euro (bij voorkeur te betalen met bancontact)

Volmacht?

U kan steeds een derde toestemming geven om uw voorlopig rijbewijs af te halen. Hiervoor dient u het volmachtformulier te gebruiken.

Contact / Info Dienst Burgerzaken
Dorpsstraat 2, 9270 Laarne
09/365.46.07
burgerzaken@laarne.be

Laatst gewijzigd op: 31/05/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be