Internationaal rijbewijs

Wat?

Rijbewijs dat je nodig hebt in landen die het Belgisch rijbewijs niet erkennen. (vooral landen buiten de Europese Unie)

Voor wie?

Iedereen die in het bezit is van geldig nationaal rijbewijs

Voorwaarden

  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingregister of het wachtregister.
  • in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument
  • niet vervallen zijn tot het recht van sturen

Procedure / Wat te doen?
U komt persoonlijk met 1 pasfoto, 20 euro en uw geldig nationaal rijbewijs. Het internationaal rijbewijs kan je ten laatste twee dagen na aanvraag afhalen. De betaling gebeurt vooraf.

Wat nodig?

  • Uw geldig nationaal rijbewijs
  • 1 recente pasfoto’s (fotocabine ter beschikking in de inkomhal van het gemeentehuis)
  • Identiteitskaart
  • 20 euro (bij voorkeur te betalen met bancontact)

Kost?
20 euro

Contact en info

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 2

9270 Laarne 

09/365.46.07

burgerzaken@laarne.be 

Laatst gewijzigd op: 22/04/15

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be