Reistoelating minderjarige kinderen

Wat?

Wanneer het kind reist met één ouder, is het best dat de ouder die niet meereist de schriftelijke toestemming geeft.

FOD Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming zeker aan wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van anderen dan zijn ouder(s) reist.

Voor wie?

Minderjarigen

  • die alleen reizen
  • slechts vergezeld zijn door één van de ouders
  • vergezeld worden door een derde

Voorwaarden

Ingeschreven zijn in de gemeente

Wie geeft toestemming?

De ouder bij wie het kind ingeschreven staat of de bevoegde voogd geeft de toestemming.

Wat nodig?

Identiteitskaart

Weten naar welk land het kind reist, in welke periode en de identiteit van de persoon met wie het kind meereist

Hoe aanvragen?

Aan het loket van de dienst Burgerzaken. U kan ook vooraf alles via mail aanvragen. U wordt verwittigd wanneer dit document klaar is.U moet zich immers steeds persoonlijk aanmelden aan het loket, een medewerker dient uw handtekening te wettigen.

Kost?

gratis

Links:

Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 25/09/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be