Internationaal paspoort

Voor wie?

Plant u een reis naar het buitenland? Let er dan zeker op dat iedere reiziger over de nodige documenten beschikt om probleemloos te reizen.

Indien u met kinderen naar het buitenland reist, heeft u een geldig kids-ID nodig. Vergeet dus niet deze tijdig aan te vragen. De kinderen dienen bij de aanvraag aanwezig te zijn en de procedure duurt maximaal een drietal weken. U kan hiervoor terecht bij de dienst Burger en Welzijn, loket 1.

Voor reizen binnen de EU: indien u binnen de Europese Unie reist volstaat het doorgaans om enkel een identiteitskaart of kids-ID te bezitten die geldig is gedurende de volledige reis. Let er op dat dit niet voor alle landen van toepassing is en de eisen per land kunnen verschillen! Controleer dus zeker zelf welke documenten u nodig heeft voor uw bestemming op www.diplomatie.be .

Voor verre reizen: voor reizen buiten de Europese Unie heeft u meestal een internationale reispas en soms ook een bijkomend visum nodig. Een nieuwe reispas vereist een pasfoto die voldoet aan de strenge ICAO- normen: een neutrale gezichtsexpressie en gesloten mond (niet lachen, tanden mogen niet zichtbaar zijn). U kan hiervoor terecht bij de dienst Burger en Welzijn, loket 2.

Gezien de recente gebeurtenissen in de wereld heeft de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een gratis platform opgericht voor haar Belgische burgers waar zij hun reis kunnen registreren. Doet zich in uw land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, politieke crisis …), dan zal de FOD Buitenlandse Zaken u makkelijker kunnen informeren en helpen. Meer info vindt u op www.travellersonline.diplomatie.be .

Gewijzigde eisen bij reizen naar Verenigd Staten

Sinds 27/01/2017 zijn de eisen voor reizen naar de VS bijgesteld en verstrengd. Lees meer ...

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag voor een nieuw paspoort wordt ingediend bij de dienst Burger en Welzijn van de gemeente
 • U brengt 1 recente pasfoto mee (conform de ICAO-normen) , uw identiteitskaart en eventueel uw oud paspoort of PV van verlies.
 • Kinderen onder de 18 jaar moeten vergezeld worden van de ouder of voogd.
 • Kinderen moeten, (zelfs pasgeborenen) een eigen paspoort hebben om de landen te bezoeken waarvoor Belgen een paspoort nodig hebben.
 • De foto’s moeten voldoen aan de volgende kwaliteitsvoorwaarden:

-

een recente foto in kleur, op een witte achtergrond genomen;

-

de afmetingen moeten 35 mm x 45 mm zijn;

-

de hoogte van het hoofd moet tussen 25 mm en 40 mm liggen

 • De levertijd van een reispas kan variëren van twee tot tien werkdagen naargelang de procedure die men kiest.
 • De prijs van de reispas kan verschillen naargelang de gekozen procedure voor aflevering.

Volmacht?

Voor de aanvraag van een nieuwe reispas dient u zich steeds persoonlijk aan te melden (biometrische gegevens). U kan wel steeds een derde toestemming geven om uw reispas af te halen. Hiervoor dient u het volmachtformulier te gebruiken.

Tweede paspoort

Een tweede paspoort wordt alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen:

 • als je meerdere toekomstige reizen maakt naar landen die Belgen aan de visumplicht onderwerpen;
 • als je reizen maakt naar landen met onderling gevoelige, gespannen relaties (conflictlanden).

Om een tweede paspoort aan te vragen, breng je mee:

 • een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort gericht aan het gemeentebestuur. De aanvraag moet een opsomming op naam van de verschillende landen van bestemming bevatten. Voor toeristische redenen stel je zelf deze aanvraag op. Is het tweede paspoort beroepshalve vereist dan stelt de werkgever of het bedrijf waarvoor je werkt de aanvraag op.
 • een attest van minstens één ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat voor een visumaanvraag het originele paspoort (en niet een kopie) meer dan 5 werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven of je hebt op je paspoort minstens vijf visa staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.

De motivering moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken en mag zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch, bijkomend gemak van een extra paspoort.


Tip

 • Indien u op reis vertrekt ga dan nauwkeurig de geldigheidsduur van uw paspoort na.

      Heel wat landen eisen immers dat uw paspoort nog een bepaalde periode na uw voorziene vertrek uit het land geldig is.

      U kan best navraag doen bij de ambassade van het land dat u gaat bezoeken of bij uw reisbureau.

 • De termijn voor de afgifte van een reispas volgens de normale procedure bedraagt acht werkdagen, te rekenen vanaf de dag dat zij bij de dienst Burgerzaken door Group 4 zijn afgehaald..

 • Indien u snel naar het buitenland wenst te vertrekken, dan kunt u bij de dienst burgerzaken een paspoort aanvragen met de uitzonderingsprocedure. De levertijd is 24 uur.

Voor deze procedure worden bijkomende kosten aangerekend.

De prijzen vindt u terug in onderstaande tabel:

Gewone procedure

spoedprocedure

Reispas 7 jaar: (vanaf 18 jaar)

€ 75

€ 250

Reispas 5 jaar (vanaf 12 tot 18 jaar)

€ 45

€ 220

Reispas 5 jaar (- 12 jaar)

€ 35

€ 210

 • Om te voldoen aan de vraag van frequente reizigers, voor wie een reispas met 32 bladzijden niet volstaat werd een model met 64 bladzijden beschikbaar gesteld. Deze reispassen kunnen alleen aangevraagd worden via een dringende procedure aan de prijs van €250

 • Als u om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval, ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland moet vertrekken, kan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken bijna onmiddellijk een voorlopig reisdocument afgeleverd worden. Dit document heeft een beperkte geldigheidsduur en geldt slechts voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts afgeleverd worden als er door een bevoegde instantie (ziekenhuis, arts, politie) een schriftelijk bewijs is gegeven voor de dringende humanitaire redenen.

   Opgelet : enkele landen aanvaarden dit voorlopig document niet.

   Dit document wordt afgeleverd door:

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15
1000  Brussel
Tel. + 32 2 501 81 11 (zowel tijdens als buiten de kantooruren)

Laatst gewijzigd op: 22/02/17

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be