Aanvraag inkomensgarantie voor ouderen

Voor wie?

De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken en is gekoppeld aan een streng onderzoek naar de bestaansmiddelen.

De vereiste leeftijd om dit voordeel te bekomen is gelijk voor mannen en vrouwen. Hij bedraagt 65 jaar.

Behoudens Belgen kunnen ook de onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of personen van onbepaalde nationaliteit aanspraak maken om een aanvraag in te dienen voor het bekomen van een inkomensgarantie (IGO).

Bij elke pensioenaanvraag als werknemer of zelfstandige, alsook bij het aanvragen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, wordt automatisch nagegaan of de betrokkene eventueel op een inkomensgarantie aanspraak kan maken.

Hoe aanvragen?

De inkomensgarantie wordt toegekend op aanvraag van de betrokkene.

De gerechtigde kan, zoals in de pensioenregeling, de aanvraag op 2 manieren indienen :

  • Bij het gemeentebestuur, waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft (in persoon of via volmachtdrager)
  • Bij de Rijksdienst voor Pensioenen waar hij zich persoonlijk (of via volmachtdrager) moet melden.

Laatst gewijzigd op: 9/03/10

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be