Elektronische vreemdelingenkaart

Wat?

De elektronische vreemdelingenkaart is een bewijs van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister waarop aangegeven wordt over welk verblijfsrecht de vreemdeling beschikt. Op de chip van de kaart staat voor de meerderjarigen ook een elektronische handtekening zoals bij de identiteitskaarten voor de Belgen. 

Voor wie?

Deze kaart wordt uitgereikt vanaf de leeftijd van 12 jaar.

De dienst vreemdelingenzaken beslist welk type kaart afgeleverd wordt en de geldigheidstermijn ervan (van enkele maanden tot 5 jaar).

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt persoonlijk bij de dienst bevolking. U brengt hiervoor volgende zaken mee:

-      eventueel de oproepingskaart

-      twee recente pasfoto’s  in kleur met een heldere, egale achtergrond, in vooraanzicht genomen en met de vereiste afmetingen

-      voor niet-Europeanen dienen de pasfoto's tevens aan de nieuwe ICAO-normen te voldoen en worden biometrische gegevens opgenomen

-      KOSTPRIJS : niet-biometrische vreemdelingenkaart : 21,00 euro / biometrische vreemdelingenkaart : 24,20 euro (via bancontact of cash)

-      uw huidige vreemdelingenkaart of ander verblijfsdocument, of in voorkomend geval een attest van verlies of diefstal.

Na het opmaken van het basisdocument duurt het ongeveer 2 weken voor de kaart beschikbaar is; u ontvangt dan per post een omslag met een pin- en pukcode waarmee de kaart geactiveerd wordt; deze omslag en uw oude kaart neemt u mee bij het afhalen van de nieuwe kaart.

Er bestaan ook twee spoedprocedures :

  • een dringende procedure, na 2 werkdagen beschikbaar biometrisch en niet-biometrisch : 98,00 euro
  • zeer dringende procedure, waarbij de kaart na 1 werkdag ofwel bschikbaar is in het gemeentehuis (kostprijs: 147,60 euro) ofwel rechtstreeks in Brussel (kostprijs: 109,70 euro), enkel beschikbaar als niet-biometrisch.

Wat te doen bij verlies of diefstal van de vreemdelingenkaart?

Dit is dezelfde procedure als bij de identiteitskaarten, alleen kan de aangifte enkel bij de politie gebeuren en niet bij de bevolkingsdienst van uw gemeente.

Meer informatie

Dienst Vreemdelingenzaken

Portaal Belgium

Rijksregister

Laatst gewijzigd op: 28/12/17

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be