Elektronische identiteitskaart

Wat?

De identiteitskaart is uw bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, u kan er uw nationaliteit en identiteit mee aantonen.

Op de eID is er een microchip ingewerkt waar behalve uw identiteitsgegevens en adres ook een digitale handtekening op geprogrammeerd staat. Hiermee kan u via computer en internet allerlei documenten aanvragen of ook documenten verzenden met een rechtsgeldige handtekening (daarvoor hebt u uw geheime code nodig die bij de kaart hoort en dit is enkel geldig voor meerderjarigen).

Geldigheid (sinds 1 maart 2014)

 • - 18 jaar : 6 jaar geldig
 • 18 - 75 jaar : 10 jaar geldig
 • vanaf 75 jaar : 30 jaar geldig

Voor wie?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet iedere Belg over een identiteitskaart beschikken (met uitzondering van jongeren die nog over een geldige Kids-ID beschikken). Vanaf 15 jaar bent u verplicht uw identiteitskaart altijd bij te hebben.

De kaart wordt uitgereikt:

 • aan wie 12 jaar wordt of als de Kids-ID vervalt na de leeftijd van 12 jaar
 • bij het verstrijken van de geldigheidstermijn
 • na verlies, diefstal of vernietiging van de kaart
 • als de foto niet meer gelijkend is
 • als de naam, voornaam  of het geslacht wijzigt
 • na wijziging van het statuut van verlengde minderjarigheid
 • bij vrijwillige aanvraag

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt persoonlijk bij de Dienst Bevolking. U dient hiervoor volgende zaken mee te brengen:

 •  eventueel de oproepingskaart
 •  een recente pasfoto in kleur of zwart/wit met een heldere, egale achtergrond, in vooraanzicht genomen en met de vereiste afmetingen
 •  21,00 euro (via bancontact of cash)
 •  uw huidige identiteitskaart of in voorkomend geval een attest van verlies of diefstal
 • een recente pasfoto die voldoet aan de ICAO - norm

Pasfoto volgens ICAO - norm?

Sinds 16/01/2017 gelden strengere criteria voor de pasfoto’s voor identiteitskaarten, kids-ID’s en reispassen die wij strikt moeten naleven. De lengte van het gezicht dient tussen de 31 en 36 mm te bedragen en 70 tot 80% van de oppervlakte van de foto in te nemen. Het formaat van de foto zelf moet 35mm op 45mm zijn. De burger moet een neutrale gelaatsuitdrukking hebben bij een egale, lichte achtergrond. Er mag geen haar voor de ogen hangen en de tanden mogen voortaan niet meer zichtbaar zijn. Aanvragen kunnen door de gemeenteambtenaar worden geweigerd wanneer de foto niet voldoet aan de vereiste normen. meer informatie vindt u in deze brochure.

Wanneer is de nieuwe kaart beschikbaar?

Na het opmaken van het basisdocument duurt het ongeveer 2 à 3 weken voor de kaart beschikbaar is; u ontvangt dan per post een omslag met een pin- en pukcode waarmee de kaart geactiveerd wordt. Deze omslag en uw oude kaart neemt u mee bij het afhalen van de nieuwe kaart.

Er bestaan ook twee spoedprocedures waarbij de kaart bij een dringende procedure na 2 werkdagen beschikbaar is en 98,00 euro kost en een zeer dringende procedure waarbij de kaart na 1 werkdag ofwel beschikbaar is in het gemeentehuis (kostprijs: 147,60 euro) ofwel rechtstreeks in Brussel (kostprijs: 109,70 euro).

Info:

Portaal Belgium

Rijksregister

Volmacht?

U kan steeds een derde toestemming geven om uw identiteitskaart af te halen en eventueel de pincode te wijzigen. Hiervoor dient u het volmachtformulier te gebruiken.

Wat te doen bij verlies of diefstal van de identiteitskaart?

Bij verlies of diefstal van de kaart doe je zo vlug mogelijk aangifte bij de dienst Burger en Welzijn van de gemeente of bij het dichtstbijzijnde politiekantoor.

Bij diefstal moet steeds de politie verwittigd worden.

Bij de aangifte wordt een attest van verlies/diefstal opgemaakt dat de kaart tijdelijk vervangt (enkel geldig in België). U dient onmiddellijk een nieuwe kaart aan te vragen bij de dienst Burger en Welzijn.

Buiten de kantooruren kan je steeds de dienst “Docstop” verwittigen op het nummer 00800/ 2123 2123 (of 02/518.21.23).

Deze dienst blokkeert de digitale handtekening op de kaart zodat misbruik ervan onmogelijk wordt gemaakt.

Info:

Docstop

Checkdoc

Laatst gewijzigd op: 3/12/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be