Identiteitsdocumenten

Strengere normen voor pasfoto's (ICAO - norm)

Sinds 16/01/2017 gelden strengere criteria voor de pasfoto’s voor identiteitskaarten, kids-ID’s en reispassen die wij strikt moeten naleven. De lengte van het gezicht dient tussen de 31 en 36 mm te bedragen en 70 tot 80% van de oppervlakte van de foto in te nemen. Het formaat van de foto zelf moet 35mm op 45mm zijn. De burger moet een neutrale gelaatsuitdrukking hebben bij een egale, lichte achtergrond. Er mag geen haar voor de ogen hangen en de tanden mogen voortaan niet meer zichtbaar zijn. Aanvragen kunnen door de gemeenteambtenaar worden geweigerd wanneer de foto niet voldoet aan de vereiste normen. meer informatie vindt u in deze brochure.

Laatst gewijzigd op: 31/05/18