Verhuizen naar het buitenland

Wanneer je naar het buitenland verhuist, moet je je adreswijziging ten laatste één dag voor je vertrek doorgeven aan de dienst Burgerzaken.

Dit kan door zich persoonlijk aan te bieden tijdens de openingsuren, hetzij schriftelijk per brief, via email. Enige voorwaarde is dat men zich duidelijk bekend maakt via het nationaal nummer (rijksregister-nummer). Vervolgens worden de nodige administratieve verrichtingen getroffen.

Let er wel op dat de dienst Burgerzaken, éénnmaal je afgeschreven bent naar het buitenland, geen officiële documenten meer  kan afleveren.

Bij de aangifte ontvang je een bewijs 'Afschrijving buitenland' (model 8). Met dit document moet je je in het buitenland aanbieden bij de Belgische ambassade of het consulaat.

Je elektronische identiteitskaart blijft geldig en de afschrijving naar het buitenland wordt erop vermeld.

Personen met een vreemde nationaliteit dienen hun kartonnen verblijfsvergunning  of hun elektronische vreemdelingenkaart in te leveren.

Laatst gewijzigd op: 21/09/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be