Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO)

ibo logo

Wat?

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) is een door Kind en Gezin erkende dienst.

Op 2 locaties (’t Weiken en ’t Keikopje) wordt door een professioneel team het ganse jaar door een kwalitatieve en gestructureerde kinderopvang geboden.

Voor– en naschools kunnen de kinderen er vrij spelen in een veilige, warme en huiselijke omgeving. Het is een plaats waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze eigen keuzes kunnen maken. Een plaats waar sociaal contact leggen, en samen spelen centraal staat.

Op schoolvrije dagen, vakantieperiodes en woensdagnamiddagen wordt er binnen elke locatie gewerkt in leeftijdsgroepen. Op die manier kunnen we nog beter afstemmen op de behoeften van elk kind. Tevens worden er op deze momenten leuke, gevarieerde activiteiten en themawerkingen aangeboden.

Voor wie?

Het IBO staat open voor alle kinderen uit het basisonderwijs (kleuters en lager onderwijs).

Werking

Vooraleer Uw kind gebruik kan maken van het IBO dient er op voorhand ingeschreven te worden.

U kan een afspraak maken met de coördinator. Bij het eerste contact wordt een basisdossier aangemaakt, en krijgt U de nodige informatie.

't Keikopje

't Weiken

Keistraat 3

Kouterstraat 7

9270 Laarne

9270 Kalken

09-366.39.17

09-367.00.36

Links

www.kindengezin.be

Promofilm IBO 't Weiken

Contact

Nerenweg 3
9270 Laarne
T 09-365.46.90
F 09-366.50.43
veerle.mathys@ocmwlaarne.be

Openingsuren

ma-vr: van 7u tot aanvang school

ma, di, do, vr: van 15u30 tot 18u30

woe: van 12u10 tot 18u30

vakantie en schoolvrije dagen: van 7u tot 18u30

Zitdagen verantwoordelijke:

IBO Laarne: elke dinsdag van 17u tot 18u30
IBO Kalken: elke donderdag van 17u tot 18u30