Vuurwerk, verknal uw feestje niet!

De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur en misschien denkt u eraan om de overgang van oud naar nieuw extra in de verf te zetten met een spetterend vuurwerk. Maar kijk toch uit: vuurwerk van slechte kwaliteit of dat verkeerd wordt gebruikt, kan van een supergezellige avond snel een heuse nachtmerrie maken. Brandwonden, blindheid… Ieder jaar weer worden veel te veel mensen slachtoffer van ongelukken met vuurwerk met vaak onomkeerbare gevolgen. Volg daarom deze tips om uw feestje niet te verknallen.
Meer weten? Lees dan hier de bochure Verknal uw feest niet!

Loopt er toch iets mis?

  • Bel de hulpdiensten: 100 of 112.
  • Spoel brandwonden uitgebreid met water.

Geluidsarm vuurwerk

Oudejaarsavond is een feest voor de mens en daar horen knallen bij, maar voor dieren kan het een nachtmerrie zijn. Door de luide knallen raken honden en katten in paniek. Verschrikte paarden kunnen zelfs uitbreken en ongevallen veroorzaken op de weg. Kies daarom voor geluidsarm vuurwerk. Het is even mooi, maar een pak diervriendelijker.

Politiereglement - Vergeet ook niet dat er voor het afsteken van vuurwerk een schriftelijke toelating nodig is van de burgemeester. Er is echter een uitzondering voor vuurwerk op 31 december vanaf 23u30 tot 1 januari om 1u.

Art.2.8.3 uit het politiereglement luidt:  "Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen, is het verboden vuurwapens af te vuren, kanonschoten te lossen, vuurwerk te ontsteken of voetzoekers te doen ontploffen zonder schriftelijke toelating van de burgemeester. Uitzondering wordt gemaakt voor het vuurwerk dat op 31 december vanaf 23.30 uur tot 1 januari 1 uur wordt ontstoken naar aanleiding van het nieuwe jaar. De vuurwerkmakers dienen de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen om schade aan personen en goederen te voorkomen en zijn aansprakelijk voor elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan het vuurwerk.

Bij niet-naleving van dit artikel wordende in dit artikel opgesomde voorwerpen in beslag genomen en verbeurd verklaard overeenkomstig art. 43 van het strafwetboek. Voor alle in dit artikel vermelde activiteiten moeten alle inwoners binnen een straal van 200m, 24 uur vooraf schriftelijk worden ingelicht door de initiatiefnemer."

Prettige feesten!

Laatst gewijzigd op: 4/11/19