Hulpdiensten - wachtdiensten

Brandweer

Behalve voor het blussen van branden kan je bij de brandweer ook terecht in geval van ontploffingen, problemen met gevaarlijke stoffen, bijen- en wespennesten, voor pompwerk, hulp aan verstikten, geknelde personen en drenkelingen en voor het bevrijden van personen uit liften.

brandweer2

De hydranten, staande aansluiting op de waterleiding op straat, moeten altijd vrij blijven voor gebruik en gemakkelijk toegankelijk gehouden worden. Het is verboden de door het gemeentebestuur op de gevels of op andere plaatsen aangebrachte tekens om de hydranten aan te wijzen, te veranderen, te beschadigen, te verwijderen of onzichtbaar te maken. De brandweer verstrekt ook adviezen inzake brandveiligheid.

Brandweer

9230 Wetteren

Tel.:09/369.88.88

brandweer.wetteren@skynet.be

Website Brandweer

Ziekenwagen

  • Voor dringende oproepen: 112
  • Rode Kruis, ziekenwagendienst:105
  • Ambulancecentrum Life-Care, Steenvoordelaan 50, 9050 Ledeberg, 09/231 34 32
  • Oranje Kruis Hulpdiensten, Opgeëistenlaan 353, 9000 Gent, 09/233 05 26
  • Vlaamse Kruis, Hamweg 201, 9000 Gent,  0499 53 05 30
  • Ziekenwagendienst van A.S.Z. Campus Emmanuel, Wegvoeringsstraat 73, 9230 Wetteren, 09/368 86 86

Wachtdiensten

  • Wachtdienst tandarts algemeen :0903/39969
  • Wachtdienst huisartsen (Laarne- Kalken) : 09/365 09 01
  • Wachtdienst apothekers:  apotheek.be of van 22u tot 9u: 03 369 79 99 (gratis)

Laatst gewijzigd op: 13/02/19