Hittegolf en verhoogde ozonconcentraties: preventieve maatregelen

Als het deze zomer een ‘hete zomer’ wordt, is het belangrijk meer te weten over de risico’s van ozonpieken en een hittegolf. Hieronder kunt u een folder downloaden die ter beschikking wordt gesteld door de federale overheidsdienst Volksgezondheid. U vindt er meer info en vooral praktische preventietips!
Wanneer spreken we van een hittegolf ? Als tegelijk aan deze 2 voorwaarden wordt voldaan:

 • een periode van minstens drie opeenvolgende dagen met een gemiddelde minimum temperatuur (over de drie dagen) die hoger ligt dan 18° in Ukkel
 • én een gemiddelde maximumtemperatuur van 30° in Ukkel.

hittegolf ozonpieken
Klik om te vergroten

Aan de ‘ozonvoorwaarden’ is voldaan als de vorige dag op minstens één ozonmeetplaats een uurgemiddelde ozonconcentratie gemeten is hoger dan 240 microgram/m3 (de EU-alarmdrempel) en, tijdens de huidige dag, een uurgemiddelde ozonconcentratie voorspeld is die hoger is dan 180 microgram/m3 (de EU-informatiedrempel).

risico-groepen onder de bevolking die vatbaar zijn voor de nadelige gevolgen van een hittegolf, zijn:

 • heel jonge kinderen, inzonderheid baby’s
 • bejaarden 
 • mensen met aandoeningen van het hart of het centrale zenuwstelsel (Parkinson, Alzheimer, dementie) 
 • mensen met acute deshydratatie
 • personen die leven in overbevolkte en slecht geïsoleerde gebouwen (vaak de bovenverdiepingen van flatgebouwen) lopen meer risico.

Mogelijke acties om ozonverontreiniging duurzaam aan te pakken
Ozon wordt gevormd onder invloed van zonlícht op warme dagen in aanwezigheid van stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen (ozonvoorlopers of precursoren genoemd). De belangrijkste bronnen van deze precursoren zijn het verkeer, de industrie en het gebruik van vluchtige oplosmiddelen.
Uit analyse van historische ozonmeetresultaten en modelberekeningen blijkt dat maatregelen die in de tijd en de ruimte beperkt zijn (bv. lokale ingrepen ¡n het verkeer alleen bij hoge ozonconcentraties) in België niet ozonreducerend zijn, wel integendeel.
De ernst van de fotochemische verontreiniging is te groot voor mens en plant om de bestrijding ervan te herleiden tot losse, spectaculaire maar inefficiënte
maatregelen die de valse indruk wekken dat het probleem ten gronde wordt aangepakt. Een duurzame, drastische en Europese aanpak is nodig om het ozonprobleem op lange termijn te verhelpen. ledereen kan hiertoe z'n steentje bijdragen door het ganse jaar :

 • zo vaak mogelijk te voet te gaan of de fiets te nemen . meer het openbaar vervoer te gebruiken
 • te kiezen voor een auto die minder brandstof verbruikt
 • te zorgen voor een goed onderhoud van de auto
 • rustig te rijden en bruusk optrekken te vermijden
 • verven te kiezen op waterbasis die minder vluchtige oplosmiddelen bevatten
 • een zuinige verwarming met hoog rendement te kiezen
 • de verwarmingsinstallatie elk jaar te laten nakijken en afstellen door een erkend technicus

(bron : lntergewestelijke Cel voor het leefmilieu (IRCEL), Kunstlaan 10-1 1, 1210 Brussel )

Nuttige link: www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm

Downloads:

Algemene folder “Hittegolven en ozonpieken”
"Hittegolf en ozonpieken, waarop letten bij baby’s, peuters en kleuters?”
“Hittegolf en ozonpieken: aanbevelingen voor sportclubs en voor sportieve en culturele evenementen”
“Informatie en gezondheidsvoorschriften voor professionele gezondheidsbeoefenaars, het verzorgend personeel van RVT’s en de diensten voor thuisverzorging” 

Laatst gewijzigd op: 8/06/16