Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een grijsbruine nachtvlinders. De eikenprocessievlinder kent één generatie per jaar met als vliegtijd de maand augustus. De eieren worden in juli/augustus afgezet in eikenbomen.

Vanuit de nesten begeven de rupsen zich vooral 's avonds in processies naar de toppen van de eikenbomen op zoek naar voedsel. Als de boom is leeggegeten verplaatsen de rupsen zich naar nieuwe voedselbronnen in de omgeving (andere eikenbomen, beuken en/of berken e.d.).

Je kan de eikenprocessierups niet zelf bestrijden. Omwille van de risico's tijdens het bestrijden laat je dat beter over aan specialisten. Voor de bestrijding van de eikenprocessierups maken die gebruik van verschillende methoden.
Oude nesten kan je ook best signaleren aan het gemeentebestuur. Als ze een risico vormen kunnen de nesten best verwijderd worden.

Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium veroorzaakt de rups meer of minder overlast. De meeste overlast is van half mei tot eind juni. Tot eind september veroorzaken lege nesten en overgebleven brandharen nog ongemak. Lege nesten die verstoord worden, kunnen heel het jaar door voor overlast zorgen tijdens werkzaamheden in en rond besmette eikenbomen.     De gezondheidseffecten worden veroorzaakt door brandharen. Na contact met de brandharen ontstaan klachten zoals hevige jeuk en irritatie van de huid en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Er zijn enkel risico’s in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen hebben en bij de verdere verspreiding van die brandharen door verwaaiing uit spinselnesten en uit lege nesten.

Vermijd contact met rupsen en nesten als je die aantreft !!

Link:

Gezondheid en Milieu

Laatst gewijzigd op: 10/03/10

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be