Vogelgriep

Wat is aviaire influenza ?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De ziekte is in ieder geval reeds vastgesteld bij verschillende pluimveesoorten (eenden, ganzen, kippen, kalkoenen, fazanten, parelhoenders, kwartels en patrijzen). Sommige van deze soorten vertonen duidelijke symptomen (kalkoenen), bij andere is een besmetting nauwelijks te herkennen (eenden en andere watervogels). De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de pathogeniteit van de virusstam, de leeftijd van het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. Typische ziektetekens zijn:

  • ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen,
  • legdaling,
  • sufheid, gebrekkige eetlust,
  • sterfte.

De sterfte kan varieren van 3% bij een laag pathogene virusstam tot 100% bij een hoog pathogene stam. Voor aviaire influenza wordt een risicoperiode van 30 dagen aangehouden. De risiscoperiode is de periode tussen het aankomen van het virus op het bedrijf en het verschijnen van de symptomen.

Bron, contact en meer info over actuele maatregelen, praktische tips en gevoelige natuurgebieden: 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

website: FAVV
call center vogelgriep: 0800 99 777

Laatst gewijzigd op: 2/02/17

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be