CO-intoxicatie

Wat is Co-intoxicatie en hoe te voorkomen?

 • Een slecht trekkende kachel en/of gasverwarmingstoestel maakt te veel koolstofmonoxide aan. Adem je dit in, dan word je vergiftigd. Het gevaar is des te groter omdat je het gas niet kan ruiken, zien, proeven of voelen.
 • Verwarm je met aardgas of met kolen, dan is er risico op CO-vergiftiging.
 • Zorg daarom voor voldoende verluchting in elke kamer waar een toestel brandt. Zeker in kleine kamers. Plak dus niet alle kieren van ramen en deuren dicht.
 • Zorg dat de schoorsteen goed trekt.
 • Laat de geiser plaatsen door een vakman en onderhoud de toestellen regelmatig.
 • Zorg voor een rooster van minstens 150 cm2 onderaan in de deur en bovenaan in de muur in de ruimte waar de geiser of het verwarmingstoestel staat. Dit is trouwens wettelijk verplicht.Gebruik de toestellen op de juiste manier:
  • Gebruik geen te grote kachel in een kleine kamer. Die zet je immers meestal op een te lage stand, zodat de trek in de schoorsteen daalt.
  • Laat de zuurstofklep van een kolenkachel en van een houtkachel voldoende open.

Hoe herken je een CO-vergiftiging?

 • Je krijgt snel hoofdpijn.
 • Je moet braken
 • Je kan ook onmiddellijk flauwvallen.
 • De klachten komen voor op bepaalde tijdstippen, bv. telkens na een badje.

Eerste hulp bij een CO-vergiftiging:

 • Open ramen en deuren.
 • Schakel dan pas het verwarmingstoestel uit.
 • Haal je kindje uit de kamer.
 • Is je kindje niet bewusteloos, bel dan je huisarts.
 • Is je kindje wel bewusteloos, bel dan 100.

Link:
Website Antigifcentrum

Brochure CO-vergiftiging

Laatst gewijzigd op: 2/06/14

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be