Laarne Hartveilig - AED

Een korte inleiding

In België worden elk jaar naar schatting 10.000 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Dit gebeurt zowel op straat, thuis, op het werk, onderweg, tijdens het sporten. Indien er binnen de drie minuten geen mond-op-mondbeademing en hartmassage uitgevoerd kan worden, is de kans op overleving erg klein.

Vaak is er geen dokter of verpleegkundige in de buurt. Dit betekent dat meestal toevallige voorbijgangers, collega’s of huisgenoten op tijd moeten ingrijpen.Het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij het begin van de reanimatie vergroot de overlevingskans aanzienlijk. Het is vaak de enige manier om ervoor te zorgen dat de normale werking van het hart wordt hersteld.

Aed toestel

De AED wordt door middel van elektroden met het slachtoffer verbonden. Vervolgens voert het toestel zelf een analyse uit. Het bepaalt automatisch of het nodig is om het slachtoffer elektrische schokken toe te dienen en voert deze indien nodig uit. De adviesstem in de AED legt klaar en duidelijk uit welke handelingen er stapsgewijs moeten worden uitgevoerd. Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.

Tot voor kort was het gebruik van een defibrillator uitsluitend de bevoegdheid van artsen en paramedici. Maar daar is verandering in gekomen. Het federale parlement heeft immers een wet goedgekeurd die ook anderen toelaat een defibrillator te bedienen in een situatie van hartfalen. Sinds de publicatie van de uitvoeringsbesluiten in het Belgisch Staatsblad op 18 mei ‘07 mogen ook leken het toestel gebruiken.

Steden en gemeenten hartveilig

Het Rode Kruis Vlaanderen zette in 2007 het programma ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ op. Het doel van dit programma is de beschikbaarheid van AED’s op openbare plaatsen en bedrijven te doen toenemen en zoveel mogelijk mensen te leren omgaan met een AED.

Laarne hartveilig

De gemeente Laarne besliste alvast in 2008 om een AED-toestel te hangen aan de inkom van de gemeentelijke sporthal. Het OCMW Laarne besliste in 2009 om een AED-toestel aan te kopen en te hangen bij het nieuwe Woonzorgcentrum Hof ten Kouter te Kalken. In zitting van 25 augustus 2011 besliste het college van burgemeester en schepenen om 4 bijkomende AED-toestellen aan te kopen.

U kunt hier nagaan waar de AED-toestellen hangen in de gemeente.

foto aed opleiding
Klik om te vergroten

De opleidingen worden gegeven door Rode Kruislesgevers.Tijdens de opleidingen wordt steeds les gegeven met 1 reanimatiepop en 1 AED-trainingstoestel per 3 cursisten. De opleiding voor de bevolking duurt 3 uur en is gratis. Cursisten kunnen het lesboek ‘Reanimeren en defibrilleren’  aankopen of krijgen dit aangeboden door de gemeente. Kostprijs: ongeveer 7 euro.

Links :

Rode Kruis Vlaanderen - Hartveilig

Rode Kruis Vlaanderen

Opleidingen

Wanneer? Waar?

Zaterdag 9 juni 2018 van 9u tot 12u

Zaal Melopee, Keistraat 5 (naast bibliotheek)

9270 Laarne

Inwoners van Laarne en Kalken volgen gratis les en ontvangen het boek ook gratis

Niet inwoners van de gemeente betalen € 5 (zonder boekje) en € 12 euro (met boekje)

Inschrijven verplicht ! Neem contact op met Dienst interne zaken en communicatie

Laatst gewijzigd op: 1/08/18

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be