SAVE-gemeente

12 december 2018 - OVK reikt 3de SAVE-label uit aan de gemeente Laarne

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

Op 17/06/2012 ondertekende Laarne het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen.

De gemeente Laarne ging een eerste actieplan aan in 2012-‘13 en werd daarvoor gelabeld in 2014. Een tweede actieplan volgde direct erna, met labeling in 2016. Vandaag kreeg de gemeente haar derde SAVE-label uitgereikt, dit is het 70e SAVE-label in Vlaanderen. De uitreiking van het SAVE-label  is voor de gemeente een bijkomende stimulans om zich te blijven inzetten om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

SaveGemeente_400x400_CMYK_Logo2015 - kopie

Save 2018

Laarne ontvangt als 5de Vlaamse gemeente het SAVE-label voor inspanningen inzake verkeersveiligheid

Op 13 november 2014 ontving  Laarne het Save-label van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).  Hiermee wil deze vzw de inspanningen van Laarne op het vlak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie onderstrepen. Dit label werd overhandigd tijdens een plechtigheid in het gemeentehuis.
In juni 2012 ondertekende Laarne het Save Charter van OVK vzw. Hierbij werden 7 doelstellingen onderschreven om de verkeersveiligheid van jongeren en kinderen in het bijzonder te verhogen. Deze doelstellingen houden bv. in :

  • het afstemmen van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren
  • het garanderen van een hoog handhavingsniveau
  • een actief sensibilisatie-en educatiebeleid

Zowel de politiezone Wetteren –Laarne Wichelen als het gemeentebestuur en de schoolbesturen hebben zich optimaal ingezet om de doelstellingen die bij de ondertekening van het Save-charter werden vooropgesteld, zo vlug en zo goed als mogelijk waar te maken.  Een greep uit de acties :

- De politie patrouilleerde zeer regelmatig rond de scholen en sensibiliseerde tot correct parkeren en tot het dragen van de gordel, ook achteraan in de auto.

- Acties rond verkeerseducatie werden verdergezet of uitgebreid, bv.  Octopus Verkeersland, opleidingen gemachtigde opzichters, de grote verkeerstoets voor het vijfde leerjaar en het grote fietsexamen op de weg voor het zesde leerjaar.

- Infrastructuur : In Kalken werd een aparte parking voor de schoolbus aangelegd en aan beide scholen is er nu ook een aparte” fietsparking” voorzien voor wie kinderen met de fiets naar school brengt of komt afhalen. Om wild parkeren tegen te gaan, is er in Laarne een kiss & go-zone aangelegd.

Deze en andere acties overtuigden de vzw OVK om aan Laarne het Save-label toe te kennen.  

Laatst gewijzigd op: 13/12/18