Inname openbaar domein

Bij sommige werken aan privaat domein, dient een deel van het openbaar domein te worden ingericht als werfzone, hetzij voor het plaatsen van een stelling, hetzij voor plaatsing van materialen en/of voertuigen, hetzij als veiligheidszone rond de werken. Voor zo een inname van het openbaar domein geldt dit Retributiereglement Inname Openbaar Domein en is de toestemming van de burgemeester nodig. Deze zal de toestemming pas verlenen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • na gunstig advies van de politie m.b.t. de nodige signalisatie en/of wegomleggingen
 • na goedkeuring door het schepencollege van een tijdelijk politiereglement voor verandering van de verkeerssituatie.

AANVRAGEN

 • aanvraag voor inname van openbaar domein indienen bij de technische dienst in het gemeentehuis of  online.
 • na het ontvangen van de vergunning kunt u de nodige verkeersborden gebruiken van de gemeente.
  Deze verkeersborden kunt u afhalen tegen borg (zie Retributiereglement Inname Openbaar Domein) bij de dienst Facility van de gemeente Laarne, Colmanstraat 51 te 9270 Laarne.
 • Na de werken dient u het gebruikte materiaal terug te brengen naar de dienst Facility en waarborg recupereren.

BELANGRIJKE OPMERKING GEWESTWEGEN:

 • Voor inname openbaar domein/signalisatie langs de gewestwegen N449 (Rivierstraat), N445 (Dendermondse Steenweg – Heirweg), N407 (van Wetteren tot aan de Colmanstraat) en de Colmanstraat, moet bijkomend toelating worden gevraagd bij de Vlaamse Overheid, Agentschap infrastructuur – Wegen en verkeer – District Sint-Niklaas, Industriepark-West 51 te 9100 Sint-Niklaas (tel. 03-780.20.30 - fax: 03-780.20.60)! 
  Er moet een plan, met vermelding van de ingenomen oppervlakte en de geplaatste signalisatie gevoegd te worden bij de aanvraag evenals de termijn van inname/signalisatie.
  De behandeling van een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer duurt gemiddeld 14 dagen. De inname/signalisatie mag niet gebeuren vooraleer de vergunning is afgeleverd.
  Het Vlaamse Gewest rekent voor elke inname van openbaar domein een forfaitaire vergoeding aan + een variabele vergoeding die afhangt van de termijn van inname en oppervlakte van inname.

KOSTEN

Afhankelijk van het benodigde aantal m² en de duur van de inname.

Laatst gewijzigd op: 27/08/19

Dienst Grondgebiedszaken algemeen

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70