Wegenwerken / verkeershinder

* Herstellingswerken - Kasteeldreef 4 weken afgesloten voor alle verkeer vanaf 6 april 2020

In de Kasteeldreef worden drie verzakkingen van de gezaagde kasseien in de fietssuggestiestrook hersteld. De werken worden uitgevoerd in de week van 6 april en zullen vermoedelijk 1 week duren. Daarna dienen de herstelde stroken nog drie weken uit te harden.

De Kasteeldreef zal van het kruispunt met de Hoogstraat tot aan het Kasteel afgesloten worden voor ALLE doorgaand verkeer in beide richtingen en dit gedurende vier weken.

De omleiding loopt in beide richtingen via de Achterdreef en de Hoogstraat.

De bewoners van de woningen met huisnummers 25 tot 37 zullen in de eerste week van de werken niet met hun voertuigen op hun oprit kunnen. Daarna, tijdens de uithardingsperiode, zullen er rijplaten geplaatst worden. De werfzone ter hoogte van huisnummer 5 is aan overkant van de woning. Deze bewoners hun oprit blijft bereikbaar.

Op maandag 4 mei 2020 zal de Kasteeldreef weer open worden gesteld voor alle verkeer.

* Werken in Broekstraat en herstelling fietspaden en asfalt in Steentjestraat en Lange Meire

Herstelling fietspaden en asfalt in Steentjestraat en Lange Meire

  • De toplaag van de asfalt zal worden afgefreesd en hergoten tussen de Heirweg (N445) en het kruispunt met de Zevensterstraat.
  • Het westelijk fietspad in de Steentjestraat zal vanaf de N445 over een lengte van ongeveer 150 meter (tot aan huisnummer 119) worden uitgebroken en opnieuw worden gegoten in beton. 
  • Het fietspad in de Lange Meire zal vanaf de kolk over een lengte van ± 300 meter (overgang Lange Meire/Steentjestraat) in beide richtingen worden uitgebroken en worden hergoten in beton.

Deze werken worden in één fase uitgevoerd, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, vanaf maandag 24 februari 2020 en zullen vermoedelijk duren tot vrijdag 20 maart 2020.

Gedurende de ganse periode zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen de N445 en de Korte Meire. Plaatselijk verkeer zal wel mogelijk zijn, behalve wanneer het asfalt wordt gegoten. De exacte datum hiervoor zal later meegedeeld worden. Ter hoogte van het benzinestation in de Lange Meire en ter hoogte van het wijkschooltje in de Steentjestraat zal een hindernis geplaatst worden zodat doorgaand verkeer onmogelijk wordt.

Daar waar het fietspad wordt hersteld, zullen de bewoners gedurende de ganse periode niet met hun voertuig(en) op de oprit kunnen. De omleiding loopt in beide richtingen via de N445, Colmanstraat, Provinciebaan, Tramdreef, Laarnesteenweg en Meirhoekstraat. Op dit plan ziet u de effectieve werfzones en de omleiding.

Werken in de Broekstraat

In overleg met de lokale besturen van Destelbergen, Laarne en Wetteren, is beslist om in de bocht in de Broekstraat, ter hoogte van huisnummer 20, de bermen te herstellen. Om de bermen te verstevigen zullen grasdallen geplaatst worden. Tijdens de werken, die van start gaan op 2 maart 2020 en vermoedelijk zullen duren tot en met 27 maart 2020, zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen de beide kruispunten Broekstraat / Wachteke.

Om de hinder van doorgaand verkeer zoveel als mogelijk te beperken, worden volgende verkeersmaatregelen van kracht:

  • Vanaf het kruispunt Heusdensteenweg/Schoorstraat (grondgebied Wetteren) wordt een verbod voor +3,5 ton ingesteld, met uitzondering van plaatselijk verkeer. Een voorsignalisatie wordt al geplaatst aan het bedrijventerrein Stookte;
  • Vanaf het kruispunt Schoorstraat/Broekstraat/Mellestraat wordt alle verkeer omgeleid via de Mellestraat. De Broekstraat wordt enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Het verbod op voor +3,5 ton in de Mellestraat wordt tijdelijk opgeheven;

Op dit plan ziet u de effectieve werfzones en de omleiding.

* Aquafin: lees alle updates en nieuws i.v.m. projecten Steentjestraat en Holeindestraat op aquafin.be

- project Holeindestraat: Op 8 oktober 2018 gingen de werken van start die kaderen in het project RioP Laarne: Holeindestraat (ten noorden N445). 

- project Steentjestraat: Sinds 9 oktober 2018 zijn ook de rioleringswerken aan de gang tussen de Hoekstraat en de Vosselosstraat, tussen Haeghensgoed en de Wegvoeringstraat, in de Vosselosstraat en in een gedeelte van de Holeindestraat.Tijdens de werkuren is er geen doorgang mogelijk met een voertuig.

Zowel bij het project Steentjestraat als bij het project RioP Laarne: Holeindestraat (ten noorden N445) treedt Aquafin op als opdrachtgever van de werken. U kan het verloop van deze werken (nieuws, updates, fasering, ...) volgen op de website van Aquafin:

Laatst gewijzigd op: 17/02/20

Dienst Grondgebiedszaken algemeen

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70