Wegenwerken / verkeershinder

* Vromondstraat tijdelijk afgesloten voor alle verkeer

Omwille van de aansluiting op het rioleringsstelsel van een verkaveling, zal van 1 juli 2019 tot en met 12 juli 2019 de Vromondstraat volledig afgesloten worden voor alle verkeer ter hoogte van huisnummer 19. De omleiding loopt via de Dendermondsesteenweg (N445) en Nerenweg.

Bekijk hier het signalisatieplan + detail van de werken

* Update werken N 445/ Heirweg - 25 juni 2019

De werken op de N445/Heirweg in Laarne naderen hun einde. Dit zijn de laatste werken die nog moeten worden uitgevoerd:

 • Op 3 en 4 juli 2019 gaat de N445 tussen Bulstraat/Vossenstraat en N449 Rivierstraat volledig dicht in beide richtingen voor het plaatsen van de toplaag en de markeringen.
  - Het gemotoriseerd verkeer rijdt in beide richtingen om via de Dendermondesteenweg (N445), op- en afrit Destelbergen, R4, complex Destelbergen, E17, op- en afrit Beervelde en de Rivierstraat (N449).
  - Fietsers en voetgangers kunnen langs de werfzone passeren.
  - De bushaltes worden niet bediend. De bussen van De Lijn volgen in beide richtingen een omleiding.
 • Op 5 juli 2019 wordt de N445 Heirweg voor de ochtendspits terug opengesteld voor alle verkeer.

Opgelet: Deze planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden. (Bron: Agentschap Wegen en Verkeer)

* Update werken Steentje - 21 juni 2019

Vorige week werd de Steentjestraat geasfalteerd. Het gemeentebestuur is absoluut niet tevreden met het bekomen resultaat. Dat is ook de reden waarom we de Steentjestraat nog niet meteen zullen open stellen voor alle verkeer. Voorlopig blijft het een werfzone, die enkel voor de bewoners volledig bereikbaar is. De bouwheer Aquafin en de gemeente Laarne hebben aangedrongen op een vlakheidstest door een onafhankelijk controleorgaan om onze stelling, dat de weg niet naar behoren is geasfalteerd, kracht bij te zetten. We wachten nu de resultaten af van die test en zullen zo snel mogelijk verder nieuws communiceren.

Bekijk hier de actuele werfzone met omleiding.

* Update werken Steentje - 11 april 2019

1.  Van donderdag 11 april tot zaterdagmorgen 13 april 2019

Tot zaterdagmorgen 13 april 2019 zal de Steentjestraat te Laarne afgesloten zijn voor alle verkeer tussen de Heirweg (N445) en huisnummer 95. De voorbereidingen voor het gieten van de onderlaag asfalt zijn aan de gang. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zal het asfalt vrijdag 12 april 2019 gegoten worden.

(plan)

2.  Vanaf vrijdagmorgen 12 april tot zaterdagmorgen 13 april 2019

Het kruispunt Korte Meire/Lange Meire zal volledig afgesloten zijn ingevolge asfalteringswerken;

 • De Lange Meire (van Molenstraat tot aan de Korte Meire) is bereikbaar via de Wegvoeringstraat en Molenstraat;
 • De Lange Meire (Van Steentjestraat tot aan Korte Meire is bereikbaar via Meirhoekstraat, Korte Meire, Veldmeersstraat, Leeweg en Steentjestraat;
 • De Steentjestraat is bereikbaar via Meirhoekstraat, Korte Meire, Veldmeersstraat, Leeweg en Steentjestraat (idem punt 1).

(plan)

3.  Vanaf zaterdagmorgen 13 april tot dinsdagmorgen 23 april 07u00

In de Lange Meire ter hoogte van huisnummer 54 (net voorbij Total-station) en in de Steentjestraat ter hoogte van huisnummer 103 zullen de straten geknipt worden. Er zal geen enkele doorgang voorbij de hindernissen mogelijk zijn. Alle kruispunten tussen de N445 en de Wegvoeringstraat  met de Steentjestraat, Lange Meire en Molenstraat zijn open zodat alle woningen bereikbaar zijn, weliswaar via verschillende aanrijroutes. Doorgaand verkeer tussen de N445 (Heirweg) en Laarne dorpskern is onmogelijk.

(plan)

4.  Vanaf 23 april 07u00

Zal de Wegvoeringstraat en een gedeelte van de Meirhoekstraat afgesloten zijn voor alle verkeer tussen de Molenstraat en de Korte Meire.  Het kruispunt Korte Meire/Meirhoekstraat blijft open.
Tussen de Korte Meire en de Wegvoeringstraat zal de Lange Meire en de Molenstraat volledig zijn opengesteld.

Eind volgende week zal hierover uitvoeriger gecommuniceerd worden.

* Update werken Steentje - toplaag Molenstraat/Lange Meire - 19 maart 2019

Op dinsdag 19 maart vanaf 06u00 zal de toplaag gegoten worden in de Molenstraat/Lange Meire tussen de Korte Meire en de Wegvoeringstraat (zie plan blauwe aanduiding).
Hierdoor zal er geen verkeer mogelijk zijn in deze straten. Het kruispunt Korte Meire/Lange Meire zal eveneens afgesloten zijn.

* Heraanleg Heirweg Laarne - aanpassing circulatieplan

Op maandag 4 maart 2019 gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Heirweg in Laarne/Lochristi. Tussen het kruispunt van de Bulstraat met de Vossenstraat tot aan de Rivierstraat vernieuwt de aannemer het wegdek in asfalt. De bushaltes worden heraangelegd en parkeerstroken in kasseien worden groene bermen. Tijdens de werken kan het verkeer richting Zele door, het verkeer richting Destelbergen rijdt om. Fietsers kunnen langs de werf passeren. De werken duren vier maanden en zullen voor de zomer 2019 klaar zijn.

Wat houdt de heraanleg in?

De Heirweg (N445) is al op verschillende plaatsen heraangelegd. Nu komt het stuk Heirweg (N445) van het kruispunt met de Bulstraat en de Vossenstraat tot net voor de Rivierstraat (N449) in Laarne aan de beurt. Het betonnen wegdek wordt vervangen door asfalt. Acht bushaltes worden vernieuwd. De parkeerstroken in kasseien verdwijnen en er komen groene bermen in de plaats. De vier tussenliggende kruispunten worden heringericht om de fietsveiligheid aan de kruispunten te verbeteren. De zieke en slecht groeiende bomen worden vervangen. Het aanplanten van de nieuwe bomen kan pas gebeuren na de heraanleg, dit is gepland in het najaar 2019. 

Hoe rijdt het verkeer?

Er wordt in twee fasen gewerkt, per weghelft. De aannemer start met de heraanleg van de noordelijke weghelft (rijrichting Destelbergen). Aansluitend volgt de heraanleg van de zuidelijke weghelft (rijrichting Zele).
Lees hier de kaart met de werfzone / omleiding.

Aanpassing circulatieplan

Met de aanvang van voornoemde werken, wordt ook het circulatieplan aan de westelijke kant van de Steentjestraat opgeheven. De Kerkstraat, Brandemanstraat, Rotstraat en Bergstraat worden opnieuw toegankelijk in beide richtingen voor alle verkeer.

Fasering

Fase 1: noordelijk weghelft 

In deze fase zijn de noordelijke zijstraten afgesloten voor het verkeer

 • Het verkeer richting Zele rijdt langs de werfzone.
 • Het verkeer richting Destelbergen rijdt om via de Rivierstraat (N449), op- en afrit Beervelde, E17, complex Destelbergen R4 en via de Dendermondsesteenweg (N445).
 • Het fietspad langs de Heirweg (N445) wordt tijdelijk ingericht als een dubbelrichtingsfietspad. Fietsers en voetgangers kunnen dus langs de werfzone passeren. 
 • Ook de bussen richting Zele rijden langs de werfzone. De bussen richtingen Destelbergen volgen een omleiding. Enkele bushaltes zijn hierdoor afgeschaft. Meer info op de www.lijn.be

Fase 2: zuidelijke weghelft

In deze fase zijn de zuidelijke zijstraten afgesloten voor het verkeer

 • Het verkeer richting Zele rijdt langs de werfzone. 
 • Het verkeer richting Destelbergen rijdt om via de Rivierstraat (N449), op- en afrit Beervelde, E17, complex Destelbergen R4 en via de Dendermondsesteenweg (N445). 
 • Het fietspad langs de Heirweg (N445) wordt tijdelijk ingericht als een dubbelrichtingsfietspad. Fietsers en voetgangers kunnen dus langs de werfzone passeren. 
 • Ook de bussen richting Zele langs de werfzone. De bussen richting Destelbergen volgen een omleiding. Enkele bushaltes zijn hierdoor tijdelijk afgeschaft. Meer info op www.delijn.be

Toplaag: steenweg volledig dicht in juni

Op einde van de werken, normaal gezien eind juni gaat de Heirweg volledig dicht voor het leggen van de toplaag. Dan rijdt het verkeer in beide richtingen om via de Dendermondesteenweg (N445), op- en afrit Destelbergen, R4, complex Destelbergen, E17, op- en afrit Beervelde en de Rivierstraat (N449). Fietsers en voetgangers kunnen langs de werfzone passeren. Exacte data worden zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze webpagina.

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

* Aquafin: lees alle updates en nieuws i.v.m. projecten Steentjestraat en Holeindestraat op aquafin.be

- project Holeindestraat: Op 8 oktober 2018 gingen de werken van start die kaderen in het project RioP Laarne: Holeindestraat (ten noorden N445). 

- project Steentjestraat: Sinds 9 oktober 2018 zijn ook de rioleringswerken aan de gang tussen de Hoekstraat en de Vosselosstraat, tussen Haeghensgoed en de Wegvoeringstraat, in de Vosselosstraat en in een gedeelte van de Holeindestraat.Tijdens de werkuren is er geen doorgang mogelijk met een voertuig.

Zowel bij het project Steentjestraat als bij het project RioP Laarne: Holeindestraat (ten noorden N445) treedt Aquafin op als opdrachtgever van de werken. U kan het verloop van deze werken (nieuws, updates, fasering, ...) volgen op de website van Aquafin:

Laatst gewijzigd op: 26/06/19

Dienst Grondgebiedszaken algemeen

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70