Duurzaam naar school + Octopus

Met het Octopus-project wil de Voetgangersbeweging de nieuwe wetgeving “zone 30 in schoolomgevingen” meer publieke bekendheid geven en wil zij steden en gemeenten aanzetten om uniforme korte -termijn maatregelen te nemen om de schoolomgevingen beter zichtbaar en herkenbaar te maken.

Ouders spelen een belangrijke rol binnen het Octopusplan. Als ouder vervul je niet alleen een voorbeeldfunctie voor kinderen, je kan ook actief bijdragen tot een veiligere en meer kindvriendelijke verkeerssituatie.

Voor de veiligheid van kinderen op straat, is het essentieel dat zij de juiste vaardigheden worden bijgebracht en zich op tijd zelfstandig leren verplaatsen. Natuurlijk moeten we eerst zorgen dat de straat aan de nodige voorwaarden voldoet.

Het Octopusplan werkt in op beide aspecten. Als ouder kan je mee helpen de knelpunten te identificeren die op dit moment een hinderpaal vormen voor de veilige, zelfstandige verplaatsing van kinderen van en naar school. Door je steun te uiten voor het plan, laat je ook de overheid weten dat het je als ouder menens is!

octopus2

Kinderen moeten meer mobiliteitskansen krijgen. Meer dan de helft van de kinderen uit het basisonderwijs laat zich naar school brengen en weer ophalen met de auto. Dit terwijl bijna de helft binnen een straal van 1 km woont rond de school. De onveiligheid van het verkeer betekent voor veel kinderen een hinderpaal om te voet of met de fiets naar school te gaan. Ouders laten hun kinderen niet toe om zich zelfstandig naar school te verplaatsen wanneer hen dit onveilig lijkt. Het toenemend aantal auto’s maakt de situatie rond de school alleen maar gevaarlijker, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

Om de mobiliteitskansen van kinderen te vergroten is het niet alleen nodig iets aan de infrastructuur te doen. De nodige aandacht moet ook uitgaan naar educatie, handhaving en sensibilisering.

Na de succesvolle Octopuscampagne van 2005, die vooral gericht was op de schoolomgevingen, bleek er vanuit de scholen grote vraag te bestaan naar een manier om de schoolroutes aan te pakken. Het Octopusplan biedt gemeenten, scholen, ouders en kinderen de mogelijkheid om samen te werken aan veilige en kindvriendelijke schoolroutes.

Voor meer informatie kan je terecht op de dienst interne zaken en communicatie.

Laatst gewijzigd op: 1/08/18

Dienst Mobiliteit

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
mobiliteit@laarne.be