Mobiliteit

Mobiliteit is een onderwerp waar de gemeente Laarne veel belang aan hecht. Laarne beschikt sedert midden 2012 over een goedgekeurd mobiliteitsplan, dat een duurzame mobiliteit tot doel heeft en afgestemd is op het beleid duurzame mobiliteit van het Vlaams Gewest. Dit mobiliteitsplan is zes jaar geldig, en zal aan het einde van die periode aan een herziening worden onderworpen.

Het mobiliteitsplan betekent een leidraad voor de keuzes in verband met de verkeerscirculatie, de voorstellen voor het herinrichten van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs hoofdstraten.

Het mobiliteitsplan bestaat uit drie gedeeltes:

- Een oriëntatienota

- Een synthesenota die achtergrondinformatie geeft over het tot stand komen van het mobiliteitsplan

- Het mobiliteitsplan zelf (het beleidsplan)

U kan het meest recente mobiliteitsplan voor Laarne en Kalken  hier downloaden

Laatst gewijzigd op: 19/09/18