Wespennesten

De verwijdering van wespennesten laat je best aan professionals over. Contacteer hiervoor de brandweer.
Een melding kan:

  • via wespennest.vlaanderen
  • door te bellen naar het zonale telefoonnr: aanvragen van wespenverdelgingen 053/80 68 03
  • door het online formulier in te vullen om NIET dringende wespennest(en) te melden
  • door te bellen naar 09/369 88 88, enkel tijdens kantooruren!

Voor alle wespenverdelgingen wordt een bedrag van 30 euro aangerekend.

De factuur wordt na de interventie opgestuurd door: Hulpverleningszone Zuid-Oost,Keizersplein  44 te 9300 Aalst

Hommel - en bijennesten niet vernietigen

( Focus 15 - FOD Binnenlandse Zaken)

wesp -bij

De afgelopen dagen hebben de brandweerdiensten verschillende oproepen gekregen om zogenaamde wespennesten te verwijderen. In werkelijkheid gaat het in de meeste gevallen om hommelnesten of bijennesten. Deze nesten mogen niet vernietigd worden omdat zowel de hommel als de bij een beschermde diersoort zijn.

In geval van hommel- of bijennesten neem je best contact met een imker die de nesten indien nodig kan verplaatsen.

De hommel en de bij zijn beschermde insectensoorten waardoor de nesten niet vernietigd mogen worden. De hommels en bijen vormen geen reëel gevaar naar mensen toe. Ze zijn niet agressief en steken enkel in uitzonderlijke gevallen namelijk als ze zich bedreigd voelen.

Daarnaast leveren de hommel en de bij een belangrijke bijdrage aan het milieu. Ze zijn belangrijke bestuivers, dragen bij aan het behoud van de diversiteit van de planten en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. Door het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen, verzekeren de hommels en bijen de bevruchting van de planten. Door deze kruisbestuiving verbetert ook de kwaliteit van de vruchten van de plant.

Hommel- en bijennesten komen voor in bloemrijke gebieden zoals tuinen, akkers en boomgaarden. Je vindt ze in de grond, in bomen, muurspleten, …

Wat doe je in geval van een hommel- of bijennest?

Je kan het nest gewoon laten zitten. Hommels en bijen vallen zelden aan en leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu.

In sommige gevallen bevindt het nest zich op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neem je best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of handige tips meegeven hoe je het nest zelf op een veilige manier kan verplaatsen.

bron tekst + foto's :Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 29/07/19

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be