Woon+

woon+

Woonplus is de intergemeentelijke samenwerking rond wonen tussen Laarne, Wetteren en Wichelen en is actief van juli 2009.

Woonplus heeft tot doel de regionale, beleidsmatige samenwerking tussen de verschillende huisvestings- en andere diensten van de deelnemende gemeente beter op elkaar af te stemmen en samen vooropgestelde doelstellingen te behalen.

Een belangrijk doel van Woonplus is het informeren van de inwoners over alles wat met wonen te maken heeft.

Infoavonden en infonamiddagen worden op regelmatige basis  georganiseerd  en elk aspect van wonen komt aan bod.

‘Wonen’ is een ruim begrip waaronder volgende thema's  vallen: Woonkwaliteit, premies, energie, zorgwonen voor ouderen, sociaal huren, brandpreventie, ondersteuning van  huurders en verhuurders, ecologisch poetsen,.......

Naast het informeren is het de taak om een gemeentelijk beleidsvisie op vlak van wonen te ontwikkelen, het organiseren van een lokaal woonoverleg, het uitbouwen van klantgerichte dienstverlening aan de burger en het verbeteren van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

De vele basisinformatie omtrent wonen vindt u terug op de website van Woonplus.

Per onderwerp vind je telkens een woordje uitleg over de essentie van het gekozen onderwerp. Dat kan een opsomming zijn (bijvoorbeeld van de verschillende premies) of wat meer precieze informatie. Je krijgt ook altijd één of meerdere links mee waar je meer informatie vindt. Dat kan een folder, een brochure, een pagina op de Woonplus-website of een andere website zijn.

Kortom, Woonplus geeft aan iedereen de basisinformatie mee en verwijst je voor meer informatie telkens door naar de juiste plaats.
Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom, mail ons via woonplus@laarne.be of bel ons op het nummer 09 365 46 36.

Laatst gewijzigd op: 30/08/17