Verwaarlozing

Gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Sinds begin 2017 hevelde de Vlaamse Overheid de bevoegdheid om verwaarloosde woningen en gebouwen te bestrijden over naar de gemeenten. Het gewest bepaalt enkel nog de hooflijnen. De gemeente diende bijgevolg voor het grondgebied een eigen gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen op te maken. De gemeenteraad keurde het reglement in zitting van 31 augustus 2017 goed. Het is van kracht van 01 oktober 2017.

Wat is nu verwaarlozing ?
Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als gebreken worden vastgesteld die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer :
- de water- of winddichtheid is aangetast en/of
- de stabiliteit is aangetast en/of
- onderdelen losgekomen zijn of dreigen los te komen en/of
- voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

Verwaarlozing is een begrip dat de uiterlijke kenmerken van een gebouw of woning beoordeelt. De binnenzijde van het gebouw of woning valt dus buiten beschouwing.
Bijkomend gaat het bij verwaarlozing om elementen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

Waarom verwaarlozing vaststellen en belasten
Onmiskenbaar hebben de uiterlijke kenmerken van verval die verwaarloosde woningen en gebouwen vertonen een negatieve invloed op het aanzien van de wijk. Het is ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een goed aanzien van de straat of van de wijk en bij uitbreiding onze gehele gemeente.

De gemeente Laarne koos er voor om eventuele inkomsten uit deze heffing te gebruiken voor het verder voeren van een kwalitatief woon- en omgevingsbeleid. Zo komt het ten goede van al onze inwoners.

Meer informatie vindt u in :

Nuttige formulieren :

Laatst gewijzigd op: 26/09/17

Woondienst

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 11
F 09/366 29 70
woondienst@laarne.be