Architectuurprijs 2017

De gemeente Laarne startte in 2015 met een tweejaarlijkse architectuurprijs. Met deze prijs, ten bedrage van 1250 euro, beloont de gemeente de bouwheer van een, in de voorbijgaande jaren gerealiseerd, bouw – en/of renovatieproject met als hoofdbestemming een residentiële functie.

De gemeente Laarne wil zo een project, waarvan de conceptuele en vormelijke kwaliteiten een aanzienlijke bijdrage leveren tot de verbetering van het landelijk karakter van onze gemeente en/of opwaardering van het Laarnse erfgoed, extra in de kijker plaatsen. Want, wie met creativiteit onze wijken, straten en pleinen een blijvende toets van kwaliteit en originaliteit weet te geven, verdient onze warme appreciatie.

Belangrijke voorwaarden om kans te maken op de architectuurprijs editie 2017-2018

Het project moet gebouwd zijn binnen de grenzen van de gemeente

+ De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 januari 2012

+ Het project was volledig afgewerkt op 31 december 2016

+ De eerste ingebruikname van het residentieel gedeelte dient plaats te vinden voor 31 december 2016

Bijkomend zal het winnende project worden opgesteld tijdens de editie van Open Monumenten Dag 2018 (zondag 9 september 2018) – hiervoor wordt uitdrukkelijk ook toestemming gevraagd.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Om de architectuurprijs te kunnen winnen, kan je één of meerdere projecten indienen bij het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne. Uiterste datum van inzending is 30 september 2017.

Hoe worden inzendingen beoordeeld?

Een onafhankelijke jury van vijf stemgerechtigde leden beoordeelt de ingediende projecten. Bij het evalueren houden ze rekening met één of meerdere van volgende criteria: architectuur, functionaliteit en beleving, duurzaamheid en de context.

Nuttige documenten:

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be