Kalkense Meersen Donkmeer

De Kalkense Meersen

De Kalkense Meersen is een landschappe­lijk en biologisch zeer interessant gebied. Het vormt met zijn 845 ha aaneengeslo­ten vochtig hooi- en grasland, een prach­tige biotoop geschikt voor weidevogels zoals de grutto die hier jaarlijks met een dertigtal koppeltjes broedt. In het gebied zijn er ook sporen te vinden van de drie rivierduinen met hun typische fauna en flora.

Dit rijke natuurgebied bestaat hoofdza­kelijk uit laagliggende hooi- en grasvelden, doorsneden door een wirwar van grach­ten en sloten. Het gebied is een afzet­tingsgebied van de Schelde en wordt door de Kalkense Vaart verdeeld in Molenmeers en Broek­meers. De meersen zijn een uitgelezen gebied voor rustige fietstochten en wan­delingen. In tegenstel­ling tot wat de naam ‘Kalkense Meersen’ suggereert, ligt slechts iets minder dan de helft ervan op Kalkens grondgebied. De andere helft behoort toe aan Wichelen, Uitbergen en Wetteren.

Sigmaplan

Tot diep in de 20ste eeuw zorgde een combinatie van storm en hoogtij voor ingrijpende watersnood, zoals laatst bij de grote overstroming van 1976. Ge­noeg was genoeg en de overheid greep in. Het Sigmaplan deed zijn intrede. De Schelde zou ruimte krijgen door over­stromings- en getijdengebieden in te richten langs haar oevers. De uitvoering van het Sigmaplan is nog steeds gaande en zal pas voltooid zijn in 2030. Maar de veranderingen zijn nu al merkbaar. Natte voeten blijven uit en… het natuurgebied in onze regio breidde uit tot maar liefst 1.500 hectare! Ontelbare soorten vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen vinden er een leefgebied. Ook passanten zoals trekvogels houden er graag halt. Ooit was het anders. Voor 2013 werden nog geen 10 vogelsoorten geteld in het oostelijke deel van de Paardenweide. Vandaag zijn dat er meer dan 200.

Kalkense Meersen Donkmeer

Oude meanders, rivierduinen, open vlaktes, bos, bloemen, erfgoed, … Kalkense Meersen Donkmeer is een prachtig gebied in het spoor van de Schelde. De aanwezige troeven overstijgen de gemeente­grenzen en betoveren ook onze buurge­meenten Berlare, Wetteren en Wichelen. Om ervoor te zorgen dat ‘onze’ natuur zich helemaal kan ontplooien en wij daar met z’n allen van kunnen genieten, besloot Laarne samen met deze buurgemeenten in 2018 om de krachten te bundelen.. Samen heten wij u van harte welkom in Kalkense Meersen Donkmeer.

Laatst gewijzigd op: 2/08/18

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be