SigmaPlan

Actueel

21 feb 2014 - Meer weten over de Cluster Kalkense Meersen? Bezoek de gloednieuwe infokeet!

Woon je in de buurt van het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen? Dan wil je natuurlijk weten wat er allemaal gebeurt in dat omvangrijke projectgebied! Breng dan zeker eens een bezoekje aan de nieuwe infokeet in Uitbergen. In dat interactieve infopunt ontdek je hoe het Sigmaplan de omgeving van de Kalkense Meersen beschermt tegen overstromingen en tegelijk de natuur nieuwe kansen biedt. Combineer je bezoek met een geleide wandeling of een tocht langs het gloednieuwe leerpad.

De infokeet is een initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Samen met leerkrachten en gidsen ontwikkelden zij een informatief doe-centrum waar je spelenderwijs kennismaakt met de thema’s van het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen: veiligheid, natuur, recreatie, economie, landbouw en archeologie. Op een boeiende manier ontdek je hoe de Schelde en haar zijrivieren straks meer ruimte krijgen om te overstromen en welke gevolgen dat heeft voor de natuur en de mensen die hier werken en wonen.

3c1c1407

Spelend ontdekken

De infokeet biedt een waaier aan leuke activiteiten voor jong en oud. De beeldenstrook met planten en dieren uit de streek vergezelt je door de hele keet. Met het interactieve kenniswiel linken kinderen thematische beelden aan elkaar; leuke filmpjes geven tekst en uitleg. Met de overstromingstafel kun je zelf de werking van een overstromingsgebied nabootsen. Op de vloer, midden in de infokeet, prijkt een grote luchtfoto die toont hoe het gebied er na de Sigmawerken zal uitzien. Er staat ook een glazen kast met historische vondsten en kinderen kunnen zich helemaal uitleven in de voelbak met archeologische voorwerpen. Over de volledige breedte van de infokeet krijg je aan de muur een overzicht van het Sigmaplan in woord en beeld.

Boeiende uitstap

Scholen, maar ook kleinere groepen (verenigingen, families …) kunnen de infokeet bezoeken. Omdat de keet in een werfzone staat, moet je wel vooraf een afspraak maken. Dat is belangrijk voor de veiligheid. De werf kan enkel betreden worden mits toelating/begeleiding van een projectmedewerker van W&Z. Voor wandelingen in reeds opengestelde gebieden kun je een gids inhuren. Wie liever zonder afspraak op pad gaat, kan alvast terecht op de leerpaden in afgewerkte Sigmagebieden waar de paden vrij toegankelijk zijn, zoals in Bergenmeersen, op de dijken en binnenkort ook in Paardeweide. In de andere vier deelgebieden van de Cluster Kalkense Meersen zijn de Sigmawerken nog volop aan de gang. Daarom zijn ze nog niet vrij toegankelijk voor het publiek.

Wil je de Cluster Kalkense Meersen ontdekken? Neem dan contact op met keetwachtster Sandra Van de Walle op het nummer 09 360 28 03 of via sandravandewalle@outlook.com. Meer info vind je op www.sigmaplan.be onder ‘Projectgebieden - Cluster Kalkense Meersen’.

SigmaplanHet Sigmaplan is de Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse deltawerken. Aangezien sommige gebieden langs de Zeeschelde zeer gevoelig zijn voor overstromingen, is het bedoeling van het plan om de frequentie en de omvang van deze overstromingen te beperken. Alhoewel ook in België de watersnood van 1953 tot heel wat leed had geleid, duurde het toch tot na de overstroming van Ruisbroek in 1976 voor er iets gebeurde.

Oorspronkelijk was het plan op 3 pijlers gebaseerd :

- het verhogen van de dijken langsheen stukken van de Schelde, Durme,Nete, Zenne en Rupel tot op Sigmahoogte.

- het creëren van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's), in totaal 13 met een totale oppervlakte van 1133 ha.

-de bouw van een waterkering op de Westerschelde ter hoogte van Oosterweel.

In de loop der jaren wordt het plan voor de waterkering echter steeds meer in de toekomst vooruit geschoven en de nadruk meer op de overstromingsgebieden gelegd.

Meer informatie op de website van Sigmaplan.

Laatst gewijzigd op: 21/02/14

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be