Gemeentelijke laagdrempelige dienst waar inwoners terecht kunnen voor vragen over wonen en huisvesting (vb. inschrijving sociale woning, huuradvies, aanvraag ongeschiktheid, uitleg huisvestingspremies,…)

U kan er terecht tijdens de openingsuren hetzij telefonisch, hetzij via mail of persoonlijk aan het loket.

Seintje vooraf :

Soms is het echter wenselijk – zeker voor vragen i.v.m premies – om vooraf een afspraak te maken. Er wordt dan ook besproken welke documenten u allemaal dient me te brengen. Zo vermijdt u nodeloos heen en weer geloop. Afhankelijk van de vraag kunnen ook bepaalde documenten worden opgevraagd vb. identiteitskaart, facturen, eigendomsakte.

Contact

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 11
F 09/366 29 70
woondienst@laarne.be